Bản tin Đảng bộ trường

Kế hoạch, Hướng dẫn và mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

3/16/2017 3:06:12 PM

Xem Kế hoạch, Hướng dẫn, mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và tải tệp mẫu đính kèm ở mục Mẫu văn bản Đại hội Chi bộ.

Các Bài Cùng Chủ Đề