Bản tin Đảng bộ trường

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tổng kết công tác Đảng năm 2015

12/17/2015 10:17:15 AM

Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Các Bài Cùng Chủ Đề