Bản tin Đảng bộ trường

Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình

10/17/2014 9:12:16 PM

Xem Hướng dẫn và tải tệp tin đính kèm ở mục Văn bản của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.