Bản tin Đảng bộ trường

Hội nghị tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng đợt sinh hoạt theo chủ đề năm 2014 và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

12/8/2014 9:04:14 AM

Thực hiện Kế hoạch số 537-KH/ĐU ngày 28/3/2014 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng đợt sinh hoạt theo chủ đề năm 2014 và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị tổng kết của Đảng bộ Trường ĐHQB nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên điển hình của Đảng bộ Trường ĐHQB về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và sinh hoạt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- P.Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía Đảng bộ Trường ĐHQB có đồng chí Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, các đ/c Bí thư, P. Bí thư, ủy viên BCH các chi bộ trực thuộc có mặt đầy đủ.

Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: qua Hội nghị này, các chi bộ và mỗi một cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ rèn luyện, phấn đấu trong năm 2015. Hội nghị này cũng là dịp để các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để Đảng bộ trường ĐHQB có nhiều tập thể và cá nhân tiên tiến hơn.

 

Đ/c Trần Ngọc - Đại diện các cá nhân điển hình báo cáo tại Hội nghị    

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Khắc Sơn - P.Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết đợt sinh hoạt theo Chủ đề: “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”năm 2014 và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua của Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình.

 

Đ/c Hoàng Dương Hùng - BT Đảng ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể điển hình

Đồng chí Đoàn Kim Phúc và đồng chí Trần Ngọc đại diện cho các chi bộ trực thuộc và cá nhân điển hình trong Đảng bộ Trường đã báo cáo tổng kết sinh hoạt theo Chủ đề năm 2014 và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua của chi bộ trực thuộc và cá nhân điển hình.

 

Đ/c Bùi Khắc Sơn - PBT Đảng ủy trao tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình

Để ghi nhận các thành tích đạt được trong năm 2014, tại Hội nghị Đảng ủy Trường ĐHQB đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân điển hình vì "Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và đề nghị Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình vì "Đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Qua Hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường ĐHQB quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015./.

Văn phòng Đảng ủy