Đảng ủy Trường ĐH Quảng Bình

Báo cáo tổng kết năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và triển khai nhiệm vụ năm 2014

2/15/2014 9:36:18 AM
Tệp tin đính kèm: